Soal UTS PAI KTSP Kelas 4 Semester 1

Diposting pada
Gunakan tombol download yang tersedia kemudian buka Link download yang munculSoal UTS PAI KTSP Kelas 4 Semester 1 -:
Soal UTS PAI KTSP Kelas 4 Semester 1
Soal UTS PAI KTSP Kelas 4 Semester 1

Ulangan Tengah Semester (UTS)


Mata Pelajaran            : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Kelas/ Semester           : IV (Empat)/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal              : …………………………….
Waktu                         : 90 menit
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat !
1.        Surah al-Fatihah tergolong surah ….
a. madaniyyah                                           c. madinah
b. makkiyyah                                            d. juz’amma
2.        Surah al-Fatihah terdiri atas ….
a. 4 ayat                                                     c. 6 ayat
b. 7 ayat                                                   d. 5 ayat
3.        Surah al-Fatihah dinamakan “Ummul Kitab” artinya ….
a. induk Al-Kitab                                      c. nikmat yang banyak
b. pertolongan                                          d. waktu Subuh
4.        Orang yang membaca Al-Qur‘an akan mendapat ….
a. upah                                                       c. gaji
b. dosa                                                      d. pahala
5.        Membaca al-Fatihah termasuk salah satu … salat.
a. syarat                                                     c. rukun
b. sunah                                                    d. batal
6.        Surah al-Fatihah wajib dibaca dalam ….
a. makan                                                    c. perjalanan
b. salat                                                      d. tidur
7.        Memurnikan keesaan Allah adalah arti dari ….
a. al-Ikhlas                                                c. umul kitab
b. al-Fatihah                                             d. umul qur’an
8.        Surah al-Ikhlas terdiri atas … ayat.
a. lima                                                       c. tiga
b. empat                                                   d. dua
9.        Surah al-Ikhlas adalah surah yang ke- ….
a. 113                                                        c. 111
b. 112                                                        d. 110
10.    Sifat-sifat Allah terdiri atas ….
a. 3 sifat                                                   c. 5 sifat
b. 4 sifat                                                   d. 6 sifat
11.    Sifat wajib Allah jumlahnya ada ….
a. 15                                                         c. 21
b. 20                                                         d. 25
12.    Sifat jaiz Allah ada ….
a. satu                                                       c. tiga
b. dua                                                       d. empat
13.    Apabila Allah Swt. menghendaki sesuatu maka ….
a. perlu waktu lama                                  c. terjadilah ia
b. belum tentu terjadi                               d. memerlukan waktu lama
14.    Sifat yang tidak mungkin bagi Allah disebut ….
a. sifat jaiz                                                c. sifat wajib
b. sifat mustahil                                        d. sifat tercela
15.    Boleh melakukan sesuatu atau tidak melakukannya disebut ….
a. sifat mustahil                                        c. sifat wajib
b. sifat terpuji                                           d. sifat jaiz

Preview Soal UTS PAI KTSP Kelas 4 Semester 1

Gunakan tombol download yang tersedia kemudian buka Link download yang munculTinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.