Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1

Diposting pada
Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1 :
Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1
Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1

Ulangan Akhir Semester (UAS)


Demam Berdarah
Sani     : “Wilujeng siang, Bu Dokter!”
Dokter : ‘Wilujeng siang’
Ardi     : Nepangkeun Bu, wasta abdi Ardi. Abdi sareng rerencangan kenging  pancen ti sakola
  kedah ngawawancara ibu, ahli kasehatan
Sani     : “Pami abdi Sani”
Dokter : “Nya. Mangga atuh kalebet!”
              Nepangkeun ibu teh Dokter Kusmayanti.”
Sani     : “Abdi sareng rerencangan gaduh pancen, pancen na mah ngawawancara Ibu
              perkawis demam berdarah
Dokter : “Mangga atuh urang kawitan. Kieu barudak demam berdarah teh hiji panyawat
              endemik nu gampil narekabna. Diakibatkeun ku reungit aedes aegypti.
              Rupina belang coreleng, biasana nyocona teh beurang, ieu reugit teh bahaya
              kacida. Margi lian ti hirup di tempat kotor, tiasa oge hiruf di tempat nu bersih
Ardi     : “Kumaha ciri-cirina jalmi nu katerap demam berdarah teh?
Dokter : “Ciri-cirina demam, salesma, batuk, rieut, nyeri otot, utah-utahan.
  Upami tos parna sok disarengan ku keluaran getih, tina sabulu-bulu atawa  mimisan

I. Cakra (x) a, b, c jeung d dina jawaban nu bener !

1.        Bagian bacaan di luhur ka asup conto tina  . . . .
A.           Biantara                                                      C.    Prosa
B.            Puisi                                                            D.    Wawancara

2.        Jéjér pangjetre/poko-poko caritaan tina bacaan di luhur nyaéta . . . .
A.    Ciri-ciri panyakit bahaya
B.     Demam berdarah panyakit nu bahaya gampil nerékabna
C.     Ngawawancara Dokter Puskesmas
D.    Pentingna kasehatan di lingkungan
3.        Anu jadi narasumber dina bacaan di luhur nyaéta . . . .
A.    Ardi                                                    C.    Dokter
B.     Sani                                                    D.    Sakola
4.        Panyawat Demam Berdarah téh diakibatkeun ku . . . .
A.       Reungit malaria                                 C.    Laleur
B.       Reungit aedes aegypti                      D.    Beurit
5.        Kecap sawandana/sinonim tina kécap nepangkeun nyaéta . . . .
A.    Ningalikeun                                        C.    Ngenalkeun
B.     Nyoncokeun                                       D.    Ngawartoskeun

Preview Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1Soal yang selengkapnya silahkan : {Download di sini}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.